Det er mange gode grunner til å benytte seg av en virtuell assistent. Jeg har laget en liten oppsummering under, som i korte trekk beskriver hovedfordelene for deg og ditt firma: 

Spar verdifull tid

Tiden du bruker på enkelte oppgaver, går ofte på bekostning av viktigere gjøremål – som igjen kunne bidratt til en økning av bedriftens lønnsomhet og vekst. Ved å benytte deg av en virtuell assistent, kan du fokusere på kjerneoppgavene i din bedrift.

Unngå ekstraarbeid og mange forpliktelser

Å engasjere en virtuell assistent kan spare deg som oppdragsgiver for mange forpliktelser og mye ekstraarbeid. Du slipper et vanlig ansettelsesforhold, og står ikke ansvarlig for å betale arbeidsgiveravgift og andre avgifter knyttet til ansettelse.

Spar penger

Du slipper fordyrende mellomledd som vikarbyråer og logistiske utfordringer som ekstra kontorplass, utstyr og materiell. Færre rekrutteringskostnader, ansettelsesavtaler, skatt, forsikring, medarbeidersamtaler, telefonregninger, kontorrekvisita eller andre ekstra omkostninger.

Du kan ikke gjøre alt selv

En virtuell assistent kan utføre en lang rekke arbeidsoppgaver. En VA kan ha erfaring og kunnskap til å utføre oppgaver som ligger utenfor din egen kjernekompetanse. Det kan være assistanse innenfor generell kontoradministrasjon og backoffice, eller mer spesialiserte oppgaver som grafisk design, vedlikehold og oppdatering av websider og sosiale medier, lage landings-/salgssider, skrive eller redigere tekster, sende ut nyhetsbrev, foreta reisebestillinger, messebistand og mye mere.

Fleksibel og effektiv

Det tas alltid hensyn til kundens individuelle behov når løsninger utformes. Fleksibilitet og personlig tilpasning er noen av de viktigste ingrediensene. Det utformes en skriftlig avtale før oppdraget, med detaljer om omfang, tidsperspektiv og pris.