Jeg kan tilby et bredt spekter av administrative tjenester. Dersom din bedrift har behov som ikke er spesifisert her, er det bare å ta en telefon så finner vi ut av det.

Hvem bruker en VA?

En VA er for både små og store bedrifter. Et eksempel er entrepenører eller gründere med nystartede foretak, som ikke har mulighet til å ansette noen fast, men likevel har behov for generell avlastning.

Hvilke tjenester kan jeg tilby?

Tjenestene jeg tilbyr kan være like varierte som kundene. Jeg kan hjelpe til med tidkrevende backoffice oppgaver, lage grafisk materiell, vedlikehold og oppdatering av websider og sosiale medier, lage landings-/salgssider, skrive og sende ut korrespondanse og nyhetsbrev, samt bistå ved reisebestillinger, messer og events.

Hvor jobber jeg fra?

Jeg utfører de aller fleste oppdrag fra mitt faste kontor. I vår digitale tidsalder er ikke avstand lenger noe problem.