Sekretærhjelp

Typiske oppgaver for kontor og resepsjon. Dokumentbehandling som kopiering, korrekturlesing, redigering av dokumenter, dataregistrering, formulering av brev, lister i Excel, informasjonsskriv, flygeblad, nyhetsbrev o.l. Reiseregninger, kundebehandling (klager, spørsmål etc.) og innkjøp (søke og sammenligne priser).

Research

Gjøre research, innhente opplysninger via websøk, finne personer eller bedrifter.

Mangfoldiggjøring

Klargjøre og levere dokumenter elektronisk til kopisenter, trykkeri etc. Det kan være invitasjoner, takkekort, rundskriv, DM`er m.m.

Arrangementer og messer

Håndtere påmeldinger, bestille transport og overnatting. Bestilling av markedsmateriell og bistå ved arrangementer og messer.

Reiseplanlegging

Bestille firmareiser. Finne de beste prisene på flyreiser, hotell, transport, bilutleie m.m. Skal noen på en jobbreise som krever visum, sjekke hvilke krav og tidsfrister som gjelder, og være behjelpelig ifb. med søknad og utstedelse. Bistå ved gruppereiser og firmaturer.

Grafisk design

Utforme bannere, logoer, annonser, plakater, brosjyrer og Powerpoint-presentasjoner m.m. for både print og web, og i henhold til firmaets grafiske profil. Fargekombinasjoner, teksttyper og størrelser har mye å si i forhold til hvilke media som skal brukes. Formulering av budskapet er særdeles viktig, og jeg har lang erfaring med utforming av markedsmateriell og skriving av tekster for print og web.

Bilder

Bildesøk i tilgjengelige arkiver. Redigere bilder i Photoshop. Forberede bilder for både print og web.

Sosiale medier

Vedlikehold og oppdatering av sider på sosiale medier (administrere Facebook-, Twitter- eller Instagram-profil). Annonsering på Facebook eller Google Adwords.

Websider

Design og utforming av nye websider. Vedlikehold og jevnlig oppdatering av innhold på eksisterende websider.

Nyhetsbrev

Sende ut nyhetsbrev i henhold til eksisterende mal, evt. lage ny. Utarbeide og bearbeide tekster.

Datastøtte

Oppdatering av CRM-systemer, håndtere e-post, oppdatere kunde- og kontaktlister. Hjelpe til med oppgaver i Indesign, Illustrator og Photoshop.

Personlige oppgaver

Bestille blomster, sende gaver og takkekort. Bestille diverse tjenester, f.eks. frisør, bilverksted, rørlegger, service, flytting m.m.